W celu uzyskania wyceny odbioru technicznego mieszkania należy wypełnić formularz-kalkulator.

 

Zapraszamy do odwiedzenia nas na FB

W ramach świadczonej usługi sprawdzane jest mieszkanie i/lub miejsce postojowe pod kątem zgodności ze standardem wykończenia z:
• Polskimi Normami
• Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Ustawa)
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
• Zaleceniami publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem pomiarowym m.in:
• kamera termowizyjna 320x240 MSX
• precyzyjny laser rotacyjny trójpłaszczyznowy
• odległościomierz laserowy
• anemometr do pomiaru wentylacji oraz szczelności okien i drzwi
• młotek Schmidta 2,2J – sklerometr typu N do sprawdzania ściśliwości konstrukcji betonowych
• młotek Schmidta 0,2J – specjalistyczny lekki sklerometr do sprawdzania ściśliwości cienkiej posadzki cementowej lub betonowej
• wilgotnościomierz do betonu, cementu i gipsu
• poziomnica budowlana 200cm (+/-0,3mm/1m)
• poziomnica 40cm, 20cm i 5cm
• kątownica budowlana 100x50cm
• zestaw szczelinomierzy (w tym klinowy)
• młotek drewniany
• lampa akumulatorowa 2000lux do oświetlania ciemnych pomieszczeń
• profesjonalny kątomierz elektroniczny
• drabinka trójstopniowa
• mikroskop kieszonkowy do sprawdzania np. pleśni na ścianach

W trakcie odbioru spisywany jest protokół z zauważonymi usterkami.

Standardowe czynności wykonywane podczas odbioru:

Posadzki
• Sprawdzenie poziomu posadzki
• Sprawdzenie jakości wykonania
• Sprawdzenie ściśliwości i twardości
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji
• Wyszukiwanie pęknięć posadzki
• Osłuchanie posadzki w miejscach wątpliwych
• Pomiar wilgotności (na życzenie)

Ściany i tynki
• Sprawdzenie pionów i kątów pomiędzy ścianami
• Sprawdzenie płaszczyzny ścian i nadproży
• Sprawdzenie wykonania narożników
• Sprawdzenie jakości wykonania tynku
• Wyszukiwanie odparzeń/odspojeń tynku
• Wyszukiwanie pęknięć i rys na tynkach
• Sprawdzenie jakości powłoki malarskiej
• Sprawdzenie zgodności ustawienia ścian z projektem
• Pomiar wilgotności (jeśli to wymagane_

Sufity
• Pomiar ugięcia stropu w kuchni i w miejscach wskazanych
• Sprawdzenie estetyki wykonania
• Wyszukiwanie odparzeń/odspojeń tynku

Drzwi wejściowe
• Sprawdzenie prawidłowości ustawienia ościeżnicy
• Pomiar wysokości szczeliny progowej
• Sprawdzenie skuteczności działania zamków, sztywnych łańcuchów
• Sprawdzenie jakości uszczelek przylgowych (również górnej na wys. 2m)
• Sprawdzenie docisku drzwi do ościeżnicy
• Sprawdzenie szczelności drzwi za pomocą anemometru
• Sprawdzenie progu
• Sprawdzenie portalu
• Sprawdzenie wizjera

Instalacja wodna i kanalizacyjna
• Sprawdzenie wykonania podejść wody użytkowej
• zgodność zgodności usytuowania podejść z projektem

Instalacja elektryczna
• Sprawdzenie wykonania elektrycznej skrzynki mieszkaniowej
• Sprawdzenie usytuowania gniazd i włączników elektrycznych
Jeżeli w czasie odbioru jest w mieszkaniu energia elektryczna :
• Sprawdzenie prawidłowości podłączenia wszystkich gniazd
• Sprawdzenie prawidłowości podłączenia wszystkich włączników światła
• Sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych

Instalacja teletechniczna
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania skrzynki TT
• Sprawdzenie zgodności z projektem występowania gniazd RTV / RJ-45

Wentylacja
• Pomiar skuteczności wentylacji
• Sprawdzenie montażu wentylatorów
• Sprawdzenie montażu nawietrzaków ściennych

Stolarka okienna
• Sprawdzenie prawidłowości ustawienia ościeżnic
• Sprawdzenie szczelności okien na styku z ościeżnicami za pomocą anemometru
• Sprawdzenie skuteczność działania zamków i klamek
• Sprawdzenie prawidłowości montażu listew APU wewnętrznych i zewnętrznych
• Sprawdzenie jakości uszczelek przylgowych (również górnej na wys. >2m)
• Sprawdzenie jakości uszczelek szyb zespolonych
• Wyszukiwanie wycieków uszczelniacza
• Wyszukiwanie rys, pęcherzy i odprysków
• Sprawdzenie docisku okien do ościeżnic
• Sprawdzenie montażu nawietrzaków okiennych
• Sprawdzenie montażu okapników i zaślepek kapinosowych

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Sprawdzenie jakości parapetów wewnętrznych
• Sprawdzenie poziomu i głębokości
• Sprawdzenie jakości parapetów zewnętrznych
• Wyszukiwanie przeciwspadków (odwrotnego nachylenia)

Grzejniki i instalacja centralnego ogrzewania
• Sprawdzenie jakości montażu
• Sprawdzenie poziomu i odległości od ściany
• Sprawdzenie typu mocowań i/lub podkładek symulujących płytki (dot. grzejników łazienkowych)
• Wyszukiwanie uszkodzeń
• Sprawdzenie jakości wykonania podejść grzejników (m.in. kąt względem ściany)

Balkony, tarasy i ogródki
• Sprawdzenie jakości płytek / desek tarasowych
• Sprawdzenie prawidłowości spadku płytek
• Wyszukiwanie odspojeń płytek ceramicznych / gresowych
• Wyszukiwanie miejscowych braków kleju pod powierzchnią płytek (dotyczy głównie narożników płytek)
• Sprawdzenie jakości wykonania barierek, pochwytów, marek, balustrad
• Sprawdzenie jakości wykonania blacharki, okapników itp.
• Sprawdzenie jakości wykonania ścian i tynków
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ogrodzenia ogródków

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com