Usługi certyfikacji BEEAM i LEED są świadczone dla inwestorów chcących budować obiekty zgodnie ze standardami green building. Pracują dla nas certyfikowani asesorzy Breeam i LEED, którzy wespół z naszymi inżynierami prowadzą nad zgodnością realizacji inwestycji z  procedurami.

Zielone budownictwo to:
- inteligentne zarządzanie energią - minimalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego, stosowanie odnawialnych źródeł energii i rozwiązań do odzysku energii.
- zabezpieczenie zasobów wody - efektywna gospodarka wodą pitną oraz niezdatną do spożycia.
- minimalizacja produkcji odpadów - wykorzystanie materiałów o wysokiej trwałości oraz wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.
- poprawa relacji pomiędzy użytkownikami – zapewnienie efektywnej komunikacji, wykorzystanie zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych technik komunikacyjnych.
- wysoki poziom komfortu użytkowników – zastosowanie efektywnych rozwiązań wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, doświetlenie światłem naturalnym oraz wykorzystanie materiałów nie zawierających lub wydzielających szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych.
- stworzenie zielonego otoczenia – zachowanie naturalnej roślinności, poprawianie bioróżnorodności oraz tworzenie terenów zielonych w bezpośrednim otoczeniu.
- dostosowanie do zmiennych warunków środowiskowych – wykorzystanie materiałów odpornych na zmiany otoczenia oraz łatwo adaptowalnych do pojawiających się potrzeb
- zielone podejście do całości inwestycji począwszy od projektu, poprzez cykl budowy i użytkowanie, aż do rozbiórki z możliwością przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

 

Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach:
- zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy
- komfort użytkowników
- zużycie energii
- lokalizacja i transport do i z budynku
- gospodarka wodno-ściekowa
- wykorzystane materiały
- gospodarka odpadami
- wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię
- ochrona przed emisją zanieczyszczeń
- innowacyjność.

Chcesz mieć biurowiec zbudowany zgodnie ze standardem green building z certyfikatem BREEAM kub LEED? Skontaktuj się z nami.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com