Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO“), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Ardantes Group Marek Żabicki z siedzibą w Warszawie
Wąwozowa 9/36, 02-796 Warszawa

RODO 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”)

Przetwarzanie danych osobowych

Ardantes Group Marek Żabicki. przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert świadczonych usług w tym usług przeglądów technicznych mieszkań, lokali i budynków, badań technicznych, sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy Ardantes Group Marek Żabicki są upoważnieni do ich przetwarzania.

Osoby biorące udział w świadczeniu usług w tym transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.

Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.

Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Ardantes Group Marek Żabicki roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Ardantes Group Marek Żabicki nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularzy internetowych wycen i zapytań o usługi realizowane są na serwerach w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech zgodnie z polityką prywatności Jotform Inc. Więcej informacji: https://eu.jotform.com/pl/privacy-for-ios-app/ .

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1.  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
  2.  sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  3.  usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  4.  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  5.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  6.  przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych Ardantes Group Marek Żabicki jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania usługi lub umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług przez Ardantes Group Marek Żabicki

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług Ardantes Group Marek Żabicki jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Ardantes Group Marek Żabicki, że jest Pan/Pani uprawniony/uprawniona do przekazania Ardantes Group Marek Żabicki danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/Panią dane osobowe (zarówno Pana/Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com